Webdesign GUIscan
Website Restyle
Webscan
Website Realisatie
Starterspakket
De GUIscan wordt toegepast op bestaande applicatie's gebaseerd op webtechnologie. Bijvoorbeeld applicatie's dat bij u op het intranet draait.

De scanning houdt in dat er nauwkeurig gekeken wordt naar de applicatie. Er wordt geanalyseerd of de inhoud aansluit bij de doelgroep van uw applicatie. Ook wordt nauwkeurig gekeken naar de vormgeving, menustructuur en de navigatie van scherm naar scherm.

Na de scan heeft u een goed beeld van de status van uw applicatie en worden de vervolgstappen voor uw software met u besproken. U kunt bijvoorbeeld de bevindingen gebruiken als input voor uw presentaties, FO (Functioneel Ontwerp) of nieuw te ontwikkelen applicatie.
Zakelijk
GUIscan
Prototyping
Visual usecases
Design
Banners
Logo